El capità

Quan naveguis de bolina, sota el grop orsant la nau...
Quan la boira sigui espessa i el redós quedi llunyà...

Quan terregis entre lloses, perquè el vent és massa fort,
quan el cel no té resposta, llavors sabràs el què costa
menar la nau fins a port.

Què senzill ser Capità
quan el vent bufa de popa,
quan no hi ha esculls a tocar,
quan la pesca és generosa!

Què senzill ser capità
sota estrelles i a coberta,
tot singlant per mar oberta,
i amb la lluna de costat.

Quan el far no sigui guia
perquè no volen els Déus,
quan l'onada trenqui a sobre,
quan et costi estar dempeus.

Quan la mar brami gelosa i tremoli tot el casc...
Quan la força sigui escassa llavors sabràs quina traça
li cal a un bon Capità!

Què senzill ser Capità
quan el vent bufa de popa,
quan no hi ha esculls a tocar,
quan la pesca és generosa!

Què senzill ser capità
sota estrelles i a coberta,
tot singlant per mar oberta,
i amb la lluna de costat.

Quan la mar dorm encalmada, quan l'estuc fa migdiada...
JO TAMBÉ SÓC CAPITA!